افزایش تعرفه همه خطوط


کاربران گرامی به دلیل افزایش نرخ تعرفه از طرف سرویس دهندگان خط (1000 ، 3000 ،5000 و آسانک ) این افزایش نیز در پنل ما اعمال شده است ، پیشاپیش از همکاری شما عزیزان سپاسگزاریم.